Projektering av näringsliv och skola

Projektering av näringsliv och skola

Vi projekterar dock inte bara bostäder utan också en hel del andra typer av lokaler. Just nu, 2015, projekterar vi för en stor livsmedelshall med en anslutande saluhall i Göteborg. Vi projekterar också för ett gym som får en framträdande arkitektur. Samma byggnad ska också innehålla företagsbostäder som vi projekterar inklusive reception med mera.

projektering hus

Projektering av butiker och handeln

Vi har även ett flertal mindre och medelstora butiker på gång just nu. Det är allt från närservicebutiker till lite större klädbutiker. Även tidigare har vi haft en rad butiker och centrumutvecklingsprojekt som gör att vi är väl förtrogna med handelns villkor och lokalkrav.

Utöver det projekterar vi serveringar av olika slag varav en är förhållandevis stor och får karaktären av dansrestaurang. Vi har sedan tidigare arbetat med hotell och restauranger och ser ut att ha nya hotellprojekt på väg in.

steningebild5Nyprojektering av kommun, skolor och förskolor

Vi har också projektering av ett par förskolor med mycket olika förutsättningar. Sedan tidigare har vi arbetat en hel del med förskolor och skolor. Det har varit många ombyggnadsuppdrag men också flera nyprojekteringar. Förskolor har också varit ämnet för en kurs på KTH som vi bedrivit.

 

08-556 006 50Klicka här för att ringa oss

Kontakta gärna oss

Husprojektering.nu
Smideman Arkitekter AB
Söder Mälarstrand 21
118 20 Stockholm

Tel. 08-55600650

Husprojektering

Vi hjälper dig med husprojektering men även projektering av lokaler, skola mm.