Kompetent projekteringsorganisation

Vi har en kompetent projekteringsorganisation med lång erfarenhet och uppdaterade kunskaper, rutiner, kvalitetssystem. Det gör att vi gärna deltar i komplicerade projekt med korta tidsramar. Vi är vana vid detaljplaner och kan tolka ut det mesta möjliga ur dem så att vi kan göra bygglovhandlingar som går igenom så bygglov kan beviljas.

projektering hus